School of Mechanical Engineering
  Home   中文  
Research
 
Home > Research > Contact us 

 

 

 

 1539228835186044179.png

主管副院长:柯燎亮

  电话:+86(0)22 27892182

  传真:+86(0)22 87401979

  邮箱:llke@tju.edu.cn

1539068765605097507.jpg

科研及档案管理秘书:王昕

  电话:+86(0)22 27892182

  邮箱:wxdatou@tju.edu.cn1571187633550032424.jpg

保密干部、军工秘书:关毅

电话:+86(0)22 27406138

邮箱:guanyitd@tju.edu.cn


 

 

 

 

 School of Mechanical Engineering
About | Contact Info | Links
©All Right Reserved 2018    Design by tdts.com.cn